Zgłoszenia


Do 12 edycji konkursu na NPPWO zakwalifikowano 33 realizacje:

 1. Gmina Brzeg / Brzeskie Centrum Kultury Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem „Sceny Kameralnej BCK”
 2. Gmina Brzeg – Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu
 3. Gmina Brzeg – Rewaloryzacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu
 4. Gmina Chrząstowice – Termomodernizacja budynku klubu samorządowego z remizą OSP w Chrząstowicach
 5. Gmina Chrząstowice – Plac przy dworcu PKP w Chrząstowicach
 6. Gmina Chrząstowice – Skwer w Dańcu przy ul. Jeziorowej
 7. Gmina Chrząstowice – Skwer w Dębiu przy ul. Młyńskiej
 8. Gmina Dąbrowa – Przestrzeń publiczna „Park wiejski w Niewodnikach”
 9. Gmina Dobrodzień – Rewitalizacja miasta Dobrodzień – przebudowa placu rynku
 10. Gmina Dobrzeń Wielki – Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej kąpieliska „Balaton” w Dobrzeniu Wielkim
 11. Gmina Dobrzeń Wielki – Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim
 12. Gmina Głuchołazy / Centrum Kultury w Głuchołazach – Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach
 13. Gmina Gogolin – „Centrum Przesiadkowe w Gogolinie”. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Dworca Kolejowego w Gogolinie
 14. Gmina Izbicko – Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 15. Gmina Izbicko – Ochrona różnorodności biologicznej województwa opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gatunki rodzime wraz z odnowieniem alei lipowej
 16. Gmina Jemielnica / Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gąsiorowice – Utworzenie i urządzenie szlaku gąsek na terenie wsi Gąsiorowice – „Szlak Gąski produktem lokalnym Gąsiorowic”
 17. Gmina Kędzierzyn-Koźle – Centrum Ochrony Bioróżnorodności os. Azoty w ramach projektu Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej gminy Kędzierzyn-Koźle, gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn
 18. Gmina Kędzierzyn-Koźle – Muzeum Ziemi Kozielskiej w ramach projektu Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego
 19. Gmina Kluczbork – Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 20. Gmina Komprachcice / Stowarzyszenie Rozwoju wsi Wawelno – Przestrzeń przyrodnicza w wiejskim sadzie wraz z ogrodem oraz placu rekreacyjnego stawu Gliniok przy ścieżce rowerowej ul. Stawowa
 21. Gmina Krapkowice – Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach. Etap II – Rewitalizacja parku miejskiego w Krapkowicach
 22. Gmina Leśnica – Kąpielisko w Leśnicy
 23. Gmina Nysa / Starostwo Powiatowe w Nysie – Rewitalizacja obszarów miejskich – Regionalne Centrum Integracji i Rehabilitacji
 24. Gmina Olesno – Rewitalizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie (rewitalizacja promenady)
 25. Gmina Opole – Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu
 26. Gmina Opole – Park 800-lecia z edukacyjnym placem zabaw dla dzieci i dorosłych. Park 800-lecia z placem zabaw – I etap
 27. Gmina Opole – Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu
 28. Gmina Opole – Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem/ZOO
 29. Gmina Otmuchów – Przebudowa ulicy Krakowskiej oraz ulicy Kolejowej w ramach zadania „Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów”
 30. Gmina Paczków – Zagospodarowanie budynku szkoły przy ulicy Kościelnej w ramach projektu „Rewitalizacja miasta Paczków”
 31. Gmina Popielów – Zagospodarowanie terenu kąpieliska „Przystań wodna w Nowych Siołkowicach” poprzez budowę pomostów drewnianych
 32. Gmina Rudniki – Przebudowa budynków magazynowych w Rudnikach na Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi – Etap I
 33. Gmina Strzeleczki / Gminny Ośrodek Kultury – Rozbudowa z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Racławiczki