Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej kąpieliska „Balaton” w Dobrzeniu Wielkim

NAGRODA INTERNAUTÓW  w kategorii przestrzeń publiczna

 

Inwestor: Gmina Dobrzeń Wielki

Projektanci: Ruszczak Architecture – Pracownia

Architektury, Konrad Ruszczak, Krzysztof Denisiewicz, Mariusz Rencz, Opole