Rewitalizacja miasta Dobrodzień – przebudowa placu rynku

 

Inwestor: Gmina Dobrodzień

Projektanci: Pracownia Projektowa „ab studio”, Aleksander Bielak, Opole