Laureaci 2008-2023

W konkursach przeprowadzonych w latach 2008-2023 zgłoszono w sumie 312 realizacji, a 109 z nich zostało nagrodzonych lub wyróżnionych.
Laureatami Nagrody Marszałka Województwa zostały gminy, na terenie których zrealizowano:

2023 r. Muzeum Ceramiki „Tułowice poKolei”– Kategoria Obiekt Użyteczności Publicznej

2023 r. Budowa tężni solankowej w Opolu – Kategoria Przestrzeń Publiczna

2022 r. Centrum społeczno-kulturalne w Białej – Kategoria Obiekt Użyteczności Publicznej

2022 r. Zagospodarowanie Kamionki Piast w Opolu – Kategoria Przestrzeń Publiczna

2021 r. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach – Kategoria Obiekt Użyteczności Publicznej

2021 r. Rewitalizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie (rewitalizacja Promenady)- Kategoria Przestrzeń Publiczna

2019 r. Dom Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim – Kategoria Obiekt Użyteczności Publicznej

2019 r. Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w miejscowości Głuchołazy – Kategoria Przestrzeń Publiczna

2018 r. Rewitalizacja Rynku w Oleśnie – Przestrzeń Publiczna Dziesięciolecia

2018 r. Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – Kategoria Obiekt Użyteczności Publicznej

2018 r. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach – Kategoria Przestrzeń Publiczna

2016 r. Przebudowa placu Mały Rynek w Opolu

2015 r. Zagospodarowanie parku i stawów w Chróścinie

2014 r. Rewitalizacja Rynku w Oleśnie

2013 r. Rewitalizacja miasta Kluczborka

2012 r. Rewaloryzacja Parku Nadodrzańskiego w Opolu

2011 r. Zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Siołkowice

2010 r. Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Głuchołazach

2009 r. Bastion Św. Jadwigi w Nysie

2008 r. Zagospodarowanie Placu Targowego w Leśnicy

Do konkursu zgłosiło się dotychczas 59 jednostek samorządów gminnych. Zdecydowana większość zgłoszonych do konkursu realizacji powstało przy znaczącym wsparciu środków UE.