Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą