CENTRUM PRZESIADKOWE W GOGOLINIE

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU DWORCA

WYRÓŻNIENIE w kategorii obiekt użyteczności publicznej

Inwestor: Gmina Gogolin

Projektanci: Pracownia Architektury JAMS, Mariusz Sługocki, Opole

Wyróżnienie przyznano za:

  • nadanie zdegradowanemu budynkowi dworca kolejowego funkcji centrotwórczej, z poszanowaniem jego historycznej formy, poprzez powiązanie obsługi ruchu pasażerskiego z nowymi funkcjami społeczno-kulturalnymi;
  • przystosowanie nieużytkowanych części budynku dworca dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Usług Społecznych, umiejętnie łącząc je funkcjonalnie;
  • realizację przedsięwzięcia służącego propagowaniu alternatywnych dla transportu samochodowego form komunikacji (pociąg, rower, autobus) oraz za współpracę samorządów w tym zakresie.