PARK 800-LECIA Z PLACEM ZABAW

WYRÓŻNIENIE w kategorii przestrzeń publiczna

 

Inwestor: Gmina Opole

Projektant: PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO TERENÓW ZIELENI „SZEŚĆ” MARCIN CZYŻOWSKI, Marek Wala, Marcin Czyżowski, Opole

Wyróżnienie przyznano za:

  • konsekwentną realizację wizji rozbudowy spójnego systemu terenów rekreacyjno-wypoczynkowych miasta Opola w dolinie Odry;
  • skalę przedsięwzięcia, kreującego nowe możliwości spędzania czasu wolnego w kontakcie z różnorodną zielenią i pobliskimi atrakcjami wyspy Bolko i Pasieka;
  • połączenie funkcji rekreacyjnych z funkcjami edukacyjnymi.