Zagospodarowanie Kamionki Piast w Opolu

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2022 – Kategoria Przestrzeń

Inwestor:         Gmina Opole

Projektanci:

  • Pracownia Projektowa PROKOM, Kazimierz Kurowski, Opole
  • mgr inż. arch. Andrzej Zatwarnicki, Opole

 

Nagrodę przyznano za:

  • przykład udanej rekultywacji terenów poprzemysłowych w kierunku rekreacyjnym poprzez odpowiednie wykorzystanie jego walorów przyrodniczych i krajobrazowych, z zastosowaniem współczesnych środków architektonicznych oraz wykorzystaniem reliktów budowli poprzemysłowych,
  • powstrzymanie degradacji terenu z remediacją skażonej gleby, z zachowaniem wartościowej przyrodniczo zieleni oraz wprowadzeniem funkcji edukacyjnych w kontakcie
    z naturalnym środowiskiem,
  • stworzenie rozległej i bogatej w różnorodne formy spędzania czasu, zielonej strefy odpoczynku i aktywnej rekreacji na mapie śródmieścia Opola, w tym unikalnej w skali regionu i kraju bazy nurkowania.