Budowa tężni solankowej w Opolu

Inwestor: Gmina Opole

Projektant: MODULOR Architekci Mariusz Mrozek, Katowice

Nagrodę przyznano za:

  • realizację przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu prospołecznym i prozdrowotnym, służącego poprawie zdrowia, wypoczynkowi i integracji mieszkańców;
  • zagospodarowanie w centrum dzielnicy mieszkaniowej atrakcyjnego, ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego;
  • kompleksowe podejście do poprawy atrakcyjności miejsca zamieszkania, poprzez tworzenie nowych, dopełniających się zielonych stref aktywnej rekreacji;
  • wysoką wartość użytkową i funkcjonalną tężni.