Muzeum Ceramiki „Tułowice poKolei”

Inwestor:

Gmina Tułowice

Projektant:

Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne „MS”, Opole

Nagrodę przyznano za:

  • znakomitą koncepcję połączenia ochrony historycznych wartości kulturowych
    z modernizacją linii kolejowej Opole – Nysa, przywrócenie budynku dawnego dworca do życia, z korzyścią dla podróżnych, turystów i mieszkańców;
  • wzbogacenie pierwotnej funkcji obiektu o nową funkcję muzealną, w interesujący sposób prezentującą historię i tożsamość Tułowic opartą m.in. na historii działania fabryki porcelitu;
  • organizację bogatej ekspozycji osiągnięć wzornictwa i produkcji ceramiki na tle historii zakładu, jego pracowników, w tym projektantów, jako wprowadzenie do działań warsztatowych i popularyzatorskich.