Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w miejscowości Głuchołazy

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2019 – Kategoria Przestrzeń Publiczna

Inwestor:         Gmina Głuchołazy
Projektanci:     Usługi Projektowe Alina Banach, Nysa
Grębski Pracownia Projektowa, Nysa
Wykonawca:    ZBYLBRUK Sp. z o.o., Bobolice

Nagrodę przyznano za:
•    przywrócenie dawnej świetności kolejnej części parku zdrojowego, przez co sukcesywnie
i konsekwentnie wzmacniany jest potencjał uzdrowiskowo-turystyczny Głuchołaz,
•    podkreślenie naturalnych walorów parku i wzbogacenie ich o atrakcyjną ofertę rekreacji, wypoczynku, kultury i edukacji,
•    umiejętne, z poszanowaniem dziedzictwa miejsca wyeksponowanie elementów historycznego zagospodarowania parku zdrojowego.