Podpisanie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2010 w Kluczborku

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 03/10/2018
14:00 - 14:30

Lokalizacja
Urząd Miejski w Kluczborku


Podpisanie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2010:

  • z „Doliną Stobrawy” Sp. z o.o. w Maciejowie. Działanie 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej – projekt pt. Woda dla owadów – edukacja o owadach i ich ekosystemach istotnym elementem ochrony bioróżnorodności – Entomopolis w Maciejowie etap 2
  • ze Stowarzyszeniem Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio. Poddziałanie 10.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu – projekt pt. Poprawa jakości opieki medycznej poprzez realizację robót budowlanych, zakup sprzętu i wyposażenia dla Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w Smardach Górnych

Uczestnicy: Marszałek województwa Andrzej Buła, wicemarszałek województwa Stanisław Rakoczy