IV SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 18/06/2024
10:00 - 13:00

Lokalizacja
Sala konferencyjna Orła Białego


IV SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – m.in. rozpatrzenie raportu o stanie Województwa Opolskiego za 2023 r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Opolskiego wotum zaufania;  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Opolskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Opolskiego za rok 2023.

Informacje: „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2023 roku” oraz „Kobiety w sporcie opolskim (zawodniczki, trenerki, działaczki)”. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2024-2030, i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2024 rok; powierzenia przez Województwo Opolskie Województwu Małopolskiemu realizacji zadania publicznego w zakresie wykonania prac scaleniowo-wymiennych na terenie województwo opolskiego; wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Prudnickiemu i udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Prudnickiego na modernizację infrastruktury sportowej Powiatowego Kompleksu Sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku; udzielenia pomocy finansowej Gminie Namysłów w formie dotacji celowej;  wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Województwa Opolskiego.

Uczestnicy: radni województwa, zarząd województwa, zaproszeni goście

Sala konferencyjna Orła Białego, Ostrówek