Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. przyjęta przez Sejmik 28 grudnia 2012 r.

Publikacja książkowa Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. w wersji polskiej zawiera niewłaściwą Mapę nr 8 Bieguny wzrostu i obszary problemowe (str.71).
W Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO z siedzibą przy ul. Hallera 9 w Opolu dostępne są egzemplarze Strategii wraz z erratą. W wersji elektronicznej dokumentu przygotowanego do druku, która dostępna jest poniżej, w kwietniu 2014 r. zamieszczona została właściwa mapa.

Pliki do pobrania:

(PDF, 1099.43 kB)

(PDF, 16664.55 kB)

(PDF, 12308.92 kB)

(PDF, 918.63 kB)

(PDF, 15887.06 kB)

(PDF, 15872.38 kB)

(PDF, 15872.07 kB)