Wybierzmy to, co piękne i funkcjonalne

Trzynasty raz wybierzemy Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego. Do 30 sierpnia czekamy na zgłoszenia propozycji do tego prestiżowego tytułu.

W ramach tegorocznego konkursu oceniane będą przedsięwzięcia zrealizowane do 30 czerwca tego roku w przestrzeni publicznej miast i wsi województwa opolskiego, polegające m.in. na zagospodarowaniu ogólnodostępnych placów, ulic, parków, terenów rekreacyjnych, budynków użyteczności publicznej lub terenów zdegradowanych z przeznaczeniem ich dla celów publicznych. Oceny dokona komisja konkursowa składająca, się z m.in. architektów i urbanistów z województwa opolskiego.

Dodajmy, że w poprzednich dwunastu edycjach konkursu zgłoszono w sumie 257 realizacji, z czego 82 zostały nagrodzone lub wyróżnione.

– Od dużych miast po niewielkie miejscowości dostrzegamy ogromne zmiany w naszym otoczeniu. Zauważamy zmiany w tym, co uważamy za przyjazne nam, mieszkańcom. Zmieniamy otoczenie dbając o przyrodę. Funkcja rewitalizacyjna infrastruktury wokół nas musi być ukierunkowana na mieszkańców i przyszłych użytkowników. Dlatego konkurs jest nastawiony na promowanie dobrych wzorów zagospodarowania przestrzeni publicznych miast i wsi. Nagrodzeni i wyróżnieni stają się wzorem do naśladowania dla innych, przyczyniając się do lepszego życia mieszkańców naszego regionu – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

– Zapraszamy samorządy, stowarzyszenia, inwestorów i projektantów do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego. Pokażcie wyjątkowe miejsca, którymi warto się pochwalić – zachęca członek zarządu województwa Szymon Ogłaza.

Teraz rozpoczyna się etap zgłaszania propozycji, które zostaną ocenione. Czas na zgłoszenia jest do 30 sierpnia. Propozycje mogą składać samorządy lokalne z województwa opolskiego; inne instytucje lub organizacje realizujące zadania publiczne (stowarzyszenia, fundacje, lokalne grupy działania); inwestorzy lub projektanci; jednostki samorządu zawodowego architektów, urbanistów lub inżynierów budownictwa.

– W październiku mieszkańcy będą mogli w ramach internetowego głosowania wybrać ulubioną inwestycję. Lista realizacji zakwalifikowanych do głosowania internautów zostanie opublikowana na początku października br., na stronie internetowej przestrzen.opolskie.pl – mówi Arkadiusz Tkocz, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej.

Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na listopad br., podczas uroczystości rozdania nagród. Nagroda główna, zwana Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego, przyznana będzie inwestorowi najwyżej ocenionego zgłoszenia konkursowego. Komisja konkursowa może przyznać dodatkowo wyróżnienia. Zarówno nagroda główna, jak i wyróżnienia, przyznawane są w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna i obiekt użyteczności publicznej.

– Nagrody mają charakter honorowy. Laureat nagrody głównej otrzymuje pamiątkową tablicę do umieszczenia w miejscu uhonorowanej realizacji. Wyróżnieni laureaci otrzymają pamiątkowe elementy plastyczne oraz dyplomy. Dodatkowo okolicznościowymi upominkami obdarowani zostaną internauci, którzy wzięli udział w głosowaniu i najtrafniej uzasadnili swoje wybory. Ponadto realizacje, które zostaną nagrodzone i wyróżnione, zostaną zgłoszone przez Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Opole do kolejnej edycji ogólnopolskiego Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce – mówi Andrzej Buła.

Jacek Tabor, kierownik referatu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa podkreśla wysoki poziom konkursu i jego zróżnicowanie. – Przez te dwanaście lat nagradzane były zarówno bardzo duże przedsięwzięcia, jak np. rewitalizacja starego miasta Kluczborka, jak i małe skwery w wielu miejscowościach – mówi Jacek Tabor.

PW

 

Harmonogram tegorocznej edycji konkursu:

  • zgłoszenia do konkursu: do 30 sierpnia br.
  • ocena formalna zgłoszeń: wrzesień br.
  • ocena merytoryczna zgłoszeń (praca komisji konkursowej): wrzesień – październik br.
  • głosowanie internautów: październik br.
  • rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników: listopad br.

 

Udostępnij wpis: