Ruszyła 13 edycja konkursu NPPWO

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła serdecznie zaprasza mieszkańców województwa oraz samorządy, stowarzyszenia, fundacje, inwestorów i projektantów, do udziału w 13 edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego.

Celem konkursu jest promowanie dobrych wzorów zagospodarowania przestrzeni publicznych miast i wsi poprzez nagrodzenie najlepszych realizacji w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, przyczyniających się do lepszego życia mieszkańców naszego regionu

W ramach tegorocznego konkursu oceniane będą przedsięwzięcia zrealizowane do 30.06.2022 r. w przestrzeni publicznej miast i wsi województwa opolskiego, polegające m.in. na zagospodarowaniu ogólnodostępnych placów, ulic, parków, terenów rekreacyjnych, budynków użyteczności publicznej lub terenów zdegradowanych z przeznaczeniem ich dla celów publicznych.

Na zgłoszenia czekamy do 30 sierpnia br. Oceny dokona Komisja Konkursowa w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie konkursu.

Już w październiku mieszkańcy Opolszczyzny będą mogli w ramach internetowego głosowania na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2022 wybrać ulubioną inwestycję. Lista realizacji zakwalifikowanych do głosowania internautów zostanie opublikowana na początku października br., na stronie internetowej przestrzen.opolskie.pl

Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na listopad br., podczas uroczystości rozdania nagród.

Nagroda główna zwana Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego przyznana będzie inwestorowi najwyżej ocenionego zgłoszenia konkursowego. Komisja konkursowa może przyznać dodatkowo wyróżnienia.

Zarówno nagroda główna, jak i wyróżnienia, przyznawane są w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna i obiekt użyteczności publicznej.
Harmonogram tegorocznej edycji konkursu:

ogłoszenie konkursu: czerwiec br.
zgłoszenia do konkursu: do 30 sierpnia br.
ocena formalna zgłoszeń: wrzesień br.
ocena merytoryczna zgłoszeń (praca komisji konkursowej): wrzesień – październik br.
głosowanie internautów: październik br.
rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników: listopad br.

Ruszyła 13 edycja konkursu NPPWO

Konkurs w lokalnych mediach:

Radio Opole

Doxa.fm/

24 Opole

Udostępnij wpis: