Rewitalizacja traktu spacerowego przy ul. Murka w Oleśnie – rewitalizacja Promenady

 

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2021 – Kategoria Przestrzeń

Inwestor: Gmina Olesno

Projektanci: KREATOR Studio projektowe Elżbieta Błeszyńska, Pyskowice

 

Nagrodę przyznano za:

  • umiejętne wykorzystanie istniejących walorów krajobrazowych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych wzdłuż potoku Młynówka w centrum miasta, poprzez zastosowanie rozwiązań ułatwiających kontakt z wodą, połączenie dwóch oddzielnych stref – promenady i terenu rekreacyjnego w jedną całość, stworzenie swobodnej komunikacji wzdłuż potoku, tarasowe zagospodarowanie skarpy, harmonijne połączenie starodrzewu i nowej zieleni,
  • wzbogacenie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych o nowe elementy zagospodarowania, poszerzające grupę odbiorców, umożliwiające organizację imprez i wydarzeń miejskich,
  • nadanie zdegradowanemu obszarowi nowego, atrakcyjnego funkcjonalnie i formalnie, oblicza, zachęcającego mieszkańców do spędzania w nim czasu wolnego, jednocześnie poprawiającego wizerunek miasta
Udostępnij wpis: