Najlepsza przestrzeń publiczna służy mieszkańcom

Już po raz 12 Marszałek Województwa Opolskiego zaprosił mieszkańców województwa, samorządy, stowarzyszenia, inwestorów i projektantów do udziału w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego.

Celem konkursu jest promocja dobrych wzorów zagospodarowania naszego otoczenia – organizatorzy pokazują, jak w regionie dba się o przestrzeń publiczną, wybierają najlepsze realizacje  projektów urbanistycznych i architektonicznych, które podnoszą jakość przestrzeni publicznej województwa. Konkurs promuje instytucje i organizacje, które dbają o ład przestrzenny, a w efekcie sprawia, że mieszkańcy regionu zwracają coraz większą uwagę na estetykę i funkcje swojego otoczenia.

Przestrzeń publiczna powinna służyć mieszkańcom

– Wybór najlepszych był bardzo trudny – mówi marszałek Andrzej Buła, podkreślając, że w całym konkursie bardzo ważne było zaangażowanie w realizację tych przedsięwzięć władz samorządowych i partnerów społecznych. – Zawsze mówimy, że przestrzeń publiczna przede wszystkim powinna służyć mieszkańcom, więc ważne jest nie tylko stworzenie odpowiedniej infrastruktury, ale i to, jaka tam pojawi się funkcja  – podkreśla marszałek. – Ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że taka liczba wspaniałych inwestycji nie byłaby możliwa bez wsparcia unijnego – mówi Andrzej Buła.

W tegorocznej edycji konkursu dwie główne nagrody zdobyły: w kategorii przestrzeń publiczna – rewitalizacja promenady przy ul. Murka w Oleśnie, a  w kategorii obiekt użyteczności publicznej – Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach.  – Promenada oleska miała swoje tradycje przed kilkudziesięciu laty i bardzo nam zależało, żeby wpisać to miejsce w naszą niebiesko-zieloną strategię zmian klimatu – mówi burmistrz Olesna Sylwester Lewicki. – Dokonaliśmy rewolucyjnych zmian. To prawie 20 tysięcy nasadzeń, czyli dużo zieleni. Przez promenadę przepływa kanał Młynówka, więc są trzy oryginalne mosteczki, do tego dochodzi mini amfiteatr. Miejsce ożyło, teraz jest to miejsce spotkań, ruszyły tradycje spacerowe – opowiada burmistrz.

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński podkreśla natomiast, że biblioteka jest po prostu bardzo ładna. – Obiekt wspaniale się wpisał w samo centrum Głuchołaz. To duża zasługa projektanta, ale i dyrektora centrum kultury, który zabiegał o to, aby obiekt powstał. To wielka radość, że został w konkursie zauważony – dodaje burmistrz.

Nagrody internautów w obydwu kategoriach trafiły do Dobrzenia Wielkiego – za najlepszą przestrzeń głosujący uznali rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej kąpieliska „Balaton”, zaś za najlepszy obiekt  użyteczności publicznej modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury. – Wyniki głosowania pokazują, że udało nam się spełnić oczekiwania mieszkańców – mówi wójt Dobrzenia Wielkiego Piotr Szlapa. – Obydwa obiekty już istniały, ale zostały odnowione. Mieszkańcy mogą z nich korzystać, podobają im się, a my jesteśmy z tego dumni – dodaje.

W konkursie przyznano też wyróżnienia. Kilka z nich otrzymało Opole –  komisja doceniła  m.in. wybieg dla dużych kotów w ZOO,  park 800-lecia, zagospodarowanie Placu Kopernika i Centrum Aktywizacji Społecznej. – To oznacza, że w mieście naprawdę dużo się dzieje, a przestrzeń miejska jest atrakcyjna nie tylko pod kątem funkcjonalności, ale także pod względem architektonicznym. Po to realizujemy te inwestycje, żeby cieszyły mieszkańców – mówi wiceprezydent Opola Małgorzata Stelnicka.

Przestrzeń publiczna integruje

We wszystkich 12 edycjach konkursu zgłoszono już 257 realizacji z całego regionu, najlepsze z nich zyskały prestiżowe nagrody lub wyróżnienia. To wizytówka aktywnych lokalnych społeczności, gospodarności samorządowców, dbałości i zaradności o przestrzeń wokół nas.

Członek zarządu województwa Szymon Ogłaza od kilku lat przewodniczy komisji konkursowej i podkreśla, że w tym roku proces wyłaniania zwycięzców był wyjątkowo długi. – Zastanawialiśmy się, jak to zrobić, żeby móc docenić jak najwięcej realizacji, które warto zauważyć i wypromować. Mam nadzieję, że ten wypracowany długą pracą werdykt komisji jest satysfakcjonujący, bo staraliśmy się nie pominąć nikogo, kto na to zasługiwał – dodaje Szymon Ogłaza.

Do tegorocznej edycji konkursu zakwalifikowano 33 zrealizowane projekty (w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna i obiekt użyteczności publicznej), dzięki którym w przestrzeni publicznej zaszły znaczące zmiany –  funkcjonalne, kompozycyjne, społeczne, kulturalne, techniczne i gospodarcze, co przełożyło się na ich atrakcyjność, funkcjonalność i wygodę, a także dostępność i bezpieczeństwo mieszkańców. Były to bardzo różne inwestycje. Wśród przestrzeni publicznych dominowały tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i centra miejscowości, pełniące niejednokrotnie funkcje reprezentacyjne, natomiast wśród obiektów przeważały instytucje kulturalne oraz te związane z pomocą i aktywizacją społeczną. O laury konkursy walczyły  zarówno inwestycje lokalne, jak i ponadlokalne, a nawet ponadregionalne.

Konkursowi głównemu, wzorem poprzednich lat, towarzyszył konkurs internautów, w którym mieszkańcy wybierali swoich laureatów.

Zarząd Województwa uhonorował wyróżnieniami następujące inwestycje:

 • w kategorii PRZESTRZEŃ PUBLICZNA:
 • Rewitalizacja miasta Dobrodzień – przebudowa placu rynku.
 • Utworzenie i urządzenie szlaku gąsek na terenie wsi Gąsiorowice – „Szlak Gąski produktem lokalnym Gąsiorowic”.
 • Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 • Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem, Opole.
 • Przestrzeń publiczna „Park wiejski w Niewodnikach”.
 • Park 800-lecia z edukacyjnym placem zabaw dla dzieci i dorosłych. Park 800-lecia z placem zabaw – I etap, Opole.
 • Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu.

 

 • w kategorii OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:
 • Centrum Przesiadkowe w Gogolinie. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Dworca Kolejowego w Gogolinie.
 • Muzeum Ziemi Kozielskiej w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego”.
 • Centrum Aktywizacji Społecznej w Opolu.
 • Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem „Sceny Kameralnej BCK”.

 

Udostępnij wpis: