Finansowe decyzje zarządu województwa

Ponad 211 tysięcy złotych na kolejne projekty skierowane do osób niepełnosprawnych i niemal 750 tysięcy złotych dodatkowo na kilka unijnych projektów termomodernizacyjnych – to kilka z dzisiejszych decyzji zarządu województwa.

Zarząd rozstrzygnął już drugą w tym roku edycję konkursu dla organizacji pozarządowych na projekty skierowane do osób niepełnosprawnych, a dofinansowane z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przeprowadził konkurs, w efekcie którego podzieliliśmy 211 tysięcy złotych 521 złotych na 12 najwyżej ocenionych projektów – informuje wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura. Pieniądze otrzyma m.in. klub IKS Feniks na projekt „Aktywni po Covidzie”, Fundacja Piastun na warsztaty dla dzieci niepełnosprawnych i  ich rodziców wykorzystujące elementy arteterapii, Fundacja DOM na projekt „Przekraczając granice” czy Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem na organizację Wigilii dla osób niepełnosprawnych. Pełna lista przyznanych dotacji dostępna będzie na stronie http://rops-opole.pl/?page_id=1998 .

Więcej na termomodernizację

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego realizowanych jest wiele projektów, zwiększających efektywność energetyczną budynków w regionie. Dzięki oszczędnościom kilka z takich projektów otrzyma większe unijne dofinansowanie. I tak samorząd powiatu brzeskiego otrzyma o ponad 594 tysiące złotych więcej na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu oraz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Brzegu – dzięki dzisiejszej decyzji zarządu województwa całkowite dofinansowanie unijne tego projektu wyniesie ponad 3 miliony 424 tysiące złotych.

Do 800 tysięcy złotych wzrośnie unijne dofinansowanie projektu Kościoła Zielonoświątkowego w Wołczynie, dotyczącego termomodernizacji budynku starego kina Syrena przekształconego na Centrum Kulturalno-Społeczne (więcej o 74 338 zł). Gmina Wilków otrzyma zaś o 68 870 zł więcej na modernizację energetyczną budynku Publicznego Przedszkola w Idzikowicach – dzięki temu dofinansowanie unijne wyniesie łącznie 764 641 złotych. I wreszcie projekt Gminy Domaszowice – po dzisiejszej decyzji zarządu województwa dofinansowanie termomodernizacji  budynku urzędu gminy i OPS w Domaszowicach wzrośnie do 800 tysięcy złotych.

Udostępnij wpis: