Promujemy atrakcyjną przestrzeń wokół nas

Właśnie rusza kolejna edycja konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego, organizowanego przez Zarząd Województwa Opolskiego od 2008 r. Jego celem jest promocja dobrych wzorów zagospodarowania naszego otoczenia

– Już po raz dwunasty będziemy promować piękne miejsca i atrakcyjną przestrzeń wokół nas,  bo przyjazne otoczenie to lepsza jakość naszego życia – mówi marszałek województwa Andrzej Buła. – W ubiegłym roku ze względu na pandemię konkursu nie było, a wiec tych nowych miejsc, przestrzeni i obiektów do pokazania jest na pewno wiele – dodaje.

– Zapraszam samorządy, stowarzyszenia, inwestorów i projektantów do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego. Pokażcie wyjątkowe miejsca, którymi warto się pochwalić – apeluje z kolei członek zarządu województwa Szymon Ogłaza.  A czas na zgłoszenia jest do 30 sierpnia. Zgłoszeń mogą dokonywać samorządy lokalne z województwa opolskiego; inne instytucje lub organizacje realizujące zadania publiczne (stowarzyszenia, fundacje, lokalne grupy działania); inwestorzy lub projektanci; jednostki samorządu zawodowego architektów, urbanistów lub inżynierów budownictwa.

W ramach tegorocznego konkursu oceniane będą przedsięwzięcia zrealizowane do 30 czerwca tego roku w miastach i wsiach regionu, dotyczące zagospodarowania ogólnodostępnych placów, ulic, parków, terenów rekreacyjnych, budynków użyteczności publicznej lub terenów zdegradowanych z ich  przeznaczeniem na cele publiczne.

Już po wstępnej ocenie zgłoszeń, także mieszkańcy regionu będą mogli w ramach internetowego głosowania wybrać ulubioną inwestycję.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane będą w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna i obiekt użyteczności publicznej.

Harmonogram tegorocznej edycji konkursu:

  • ogłoszenie konkursu: czerwiec br.
  • zgłoszenia do konkursu: do 30 sierpnia br.
  • ocena formalna zgłoszeń: wrzesień br.
  • ocena merytoryczna zgłoszeń (praca komisji konkursowej): wrzesień – październik br.
  • głosowanie internautów: październik br.
  • rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników: listopad br.

A wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://przestrzen.opolskie.pl/

Udostępnij wpis: