Zadbajmy o szkolnictwo zawodowe

Opolskie Forum Zawodowe to płaszczyzna do dyskusji o obecnej sytuacji edukacji oraz o przyszłości szkolnictwa zawodowego. W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu spotkali się nauczyciele, samorządowcy, specjaliści od kształcenia oraz przedstawiciele szkół wyższych.

 

Wicemarszałek województwa Roman Kolek przypomina, że samorząd województwa rozpoczyna pracę nad nowymi dokumentami strategicznymi, m.in. Regionalnym Programem Operacyjnym. – Te dobre doświadczenia, jakie ma strona edukacyjna i strona przedsiębiorców  są wspaniałą okazja, aby je tutaj zbilansować. Powinniśmy się wzorować na rozwiązaniach z różnych zakątków Europy. Mamy w naszym województwie bardzo wiele przykładów, które są wzorem w Polsce, np. klasy patronackie. Ta współpraca w mojej ocenie bardzo dobrze się rozwija. Kształcenie zawodowe jest już na bardzo dobrym poziomie. Trwają prace nad strategią województwa, a wiedza dziś tutaj zdobyta pozwoli określić nowe cele w edukacji – mówił. Zwracał uwagę na to, że dziś do łask wróciły szkoły zawodowe. – Jeszcze kilka lat temu najmodniejsze były klasy ogólne, dziś stawiamy na szkolnictwo zawodowe. Świetnie rozwijają się Szkolne Punkty Kariery, sama młodzież widzi, że jest to bardzo dobry kierunek, przekonani do tego kształcenia są rodzice – dodawał.

Jednym z prelegentów była Katarzyna Hall, była minister edukacji, a dziś prezes Stowarzyszenia Dobra Edukacja. Przedstawiła swoje spojrzenie na perspektywy rozwoju kształcenia zawodowego. – Dobra edukacja jest najważniejsza. Powinniśmy mieć perspektywę uczenia się przez całe życie. Uczmy się nie tylko, aby znaleźć pracę po zakończeniu szkoły, ale również po trzydziestu latach – uważa. Katarzyna Hall tłumaczyła, że nadal są różnice między szkołami. – Warto się pytać o to, jakie są atuty danych szkół. Dostosować to do oczekiwań. Uważam, że powinniśmy poprawić kształcenie ustawiczne – podkreślała.  Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Maciej Kalski, organizator forum, mówił o znaczeniu dla przyszłości regionu tego typu dyskusji . – Zaprosiliśmy do debaty i konsultacji przedstawicieli szkół średnich i zawodowych. Udział w forum wzięli również pracodawcy  i izby gospodarcze. Rozmawialiśmy o tym, na jakim etapie jest u nas szkolnictwo zawodowe. Należy cały czas zdawać sobie pytanie – jak łączyć rynek pracy z edukacją i potrzebami biznesu. To jest też dobry moment, aby podsumować wykorzystanie dotacji unijnych przez szkoły – dodawał.

pw