Mechnice z nową drogą

Kilometr drogi ważnej dla mieszkańców wraz z doskonałą infrastrukturą towarzyszącą otwarty. Trzymiesięczny remont znacząco zmienił estetykę otoczenia.

Przebudowa   drogi wojewódzkiej nr 435 w istotny sposób wpływa na układ komunikacyjny regionu łącząc zachodnią część województwa z autostradą A4.

Dzięki realizacji inwestycji poprawi się  jakość komunikacji w ciągu całej drogi wojewódzkiej nr 435 dla mieszkańców gminy Dąbrowa z miejscowości Chróścice, Prądy, Mechnice, a także mieszkańców gminy Komprachcice oraz samego miasta Opola – m.in. dzielnic Żerkowice, Chmielowice, Szczepanowice.

Ponadto budowa chodników, przystanków autobusowych oraz oświetlonych przejść dla pieszych  umożliwiła bezpieczne poruszanie się mieszkańców na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych.

Dzięki przebudowie drogi oraz łatwemu dostępowi do autostrady A4 zwiększa się również atrakcyjność terenów pod względem inwestycyjnym.

W uroczystym oddaniu do użytku wyremontowanego odcinka drogi wzięli udział: członek zarządu województwa Szymon Ogłaza, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz władze gminy Dąbrowa.

 

Inwestycja kosztowała łącznie 4,2 mln złotych, wkład gminy Dąbrowa to 200 tys. zł. Znaczna cześć to unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020.

Pierwsze prace rozpoczęły się w lipcu, a już w październiku mieszkańcy i przejeżdżający mogą swobodnie i komfortowo przejeżdżać przez miejscowość. Wykonawcą przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe LARIX z Lublińca.

Poza budową nowej nawierzchni drogi na długości jednego kilometra, powstał 120 – metrowy chodnik z kostki betonowej oraz kilometrowy ciąg pieszo-rowerowy, przebudowane zostały 3 skrzyżowania. Powstała także zatoczka autobusowa, dwa przejścia dla pieszych oraz zjazdy na okoliczne posesje. Całość została kompleksowo odwodniona, powstała kanalizacja deszczowa odprowadzająca wodę.