W Kędzierzynie-Koźlu będzie bardziej zielono

Umowy na dofinansowanie dwóch „zielonych” projektów podpisała prezydent Kędzierzyna-Koźla z marszałkiem województwa opolskiego. Miasto otrzymało dotację na rewitalizację miejskich podwórek, które staną się zielonymi oazami oraz na dofinansowanie wymiany domowych pieców.

Już w przyszłym roku w śródmieściu pojawi się dużo nowej zieleni. Gmina Kędzierzyn-Koźle wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną i Związkiem Międzygminnym Czysty Region zrealizuje wart 3,6 miliona złotych projekt, którego efektem ma być zespolenie parków w centrum miasta oraz zagospodarowanie zdegradowanych podwórek. Umowę na dofinansowanie zadania podpisali w piątek 27 września  prezydent miasta Sabina Nowosielska i marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Projekt „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego” składa się z trzech komponentów. Najważniejszym z nich będzie scalenie Parku Orderu Uśmiechu, terenów za pływalnią, halą sportową i halą Manhatan oraz Parku Pojednania, w spójną całość. Zadanie, które będzie realizowała gmina Kędzierzyn-Koźle, przewiduje też przebudowę zdegradowanych podwórek w centrum miasta.

– Zielone podwórka pojawią się przy ulicy Lompy, Miłej, Dmowskiego i Powstańców. Będą to miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli wyjść i spędzić czas w przyjemnym otoczeniu. Oprócz tego zamierzamy uporządkować miejsca parkingowe, tworząc wiaty porośnięte zielenią – opowiada prezydent miasta Sabina Nowosielska.

Na podwórkach powstaną trawniki, łąki kwietne i skwery z bylinami, pojawią się też nowe drzewa. Projekt obejmuje też m.in. przebudowę ciągów pieszo-rowerowych oraz montaż budek dla ptaków, nietoperzy i owadów. Całkowita wartość zadania realizowanego przez miasto wyniesie ponad 3,1 miliona złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniesie blisko 1,8 miliona złotych. W ramach projektu dofinansowanie w wysokości 330 tysięcy złotych otrzyma też Związek Międzygminny Czysty Region, 80 tysięcy złotych na działania edukacyjne skierowane do dzieci z terenu miasta otrzyma zaś Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu.

– Sam związek na tym nie skorzysta, ale skorzystają mieszkańcy – mówi przewodnicząca związku Brygida Kolenda-Łabuś. – Kupujemy w ramach tego programu 12 szaf na elektroodpady. Dwie będą w Kędzierzynie-Koźlu a pozostałe 10 w pozostałych gminach, po jednaj w każdej z gmin. Staną w miejscach dogodnych dla mieszkańców, najczęściej jest to w pobliżu urzędów gmin. Kampanię na temat prawidłowego segregowania odpadów oraz o lokalnych walorach przyrodniczych zrealizuje biblioteka miejska.

 

Marszałek województwa opolskiego w samych superlatywach wypowiadał się o współpracy z władzami Kędzierzyna-Koźla. Wartość 21 projektów unijnych realizowanych przez gminę od 2015 roku wynosi aż 90 milionów złotych. Kędzierzyn-Koźle to lider, jeśli chodzi o sięganie po dotacje z naszych programów. Rzadko się zdarza, aby osiągnąć taką dynamikę i wartości zaledwie w cztery lata. Warto dodać, że wszystkie te projekty są realizowane z myślą o mieszkańcach – ocenił Andrzej Buła.

Druga z podpisanych w piątek umów dotyczy programu ograniczenia niskiej emisji na terenie województwa. W ramach projektu realizowanego przez urząd miasta i urząd marszałkowski mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 2/3 wartości wymiany pieca na ekologiczny bądź przyłączenie się do sieci gazowej. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 800 tysięcy złotych, a maksymalna wysokość dotacji dla jednego mieszkańca to 8400 złotych, przy założeniu, że pokryje to 1/3 wartości inwestycji. Projekt jest rozwinięciem działań podejmowanych przez gminę Kędzierzyn-Koźle, która w ramach własnych inicjatyw pokrywa połowę kosztów wymiany pieców węglowych na ekologiczne urządzenia.

PW

Udostępnij wpis: