Przedsiębiorczość i innowacyjność na wsi

Dnia 6 maja w Prószkowie urząd marszałkowski zorganizował  konferencję pn. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kontekście przedsiębiorczości i innowacyjności”.  

Dyskutowano o rozwoju obszarów wiejskich w gronie środowisk naukowego i rolniczego, przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej oraz lokalnych grup działania województwa opolskiego. Gośćmi spotkania byli także parlamentarzyści.

Na konferencji zaprezentowano efekty wdrażania PROW w województwie opolskim, w tym projekty związane z rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Dobre praktyki i doświadczenia w rozwoju przedsiębiorczości w ramach realizacji LSR przedstawiła Ewa Rosińska, prezes Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej.

Marszałek województwa Andrzej Buła mówił, jak ważna jest dyskusja i współpraca pomiędzy wszystkim podmiotami zaangażowanymi w rozwój gospodarczy regionu, w tym rozwój obszarów wiejskich, tak aby najlepsze rozwiązania zaimplementować w perspektywie unijnej po 2020 roku.

Stanisław Rakoczy, członek zarządu województwa dziękował zaś Lokalnym Grupom Działania za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i efektywne wydatkowanie funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na konferencji wręczono również akty nominacyjne członkom Zespołu Ekspertów ds. Regionalnej Strategii Innowacji  województwa opolskiego na lata 2021-2027.