Z rolnikami o współpracy

W dniu 27 marca, w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu, z inicjatywy Porozumienia Rolników Opolszczyzny, odbyło się spotkanie członków Porozumienia z marszałkiem województwa.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele Izby Rolniczej w Opolu, Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP, Związku Śląskich Rolników, Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych, Opolskiego Związku Producentów Rolnych oraz Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”. Marszałkowi Andrzejowi Bule towarzyszyli zaś członek zarządu województwa Stanisław Rakoczy oraz przedstawiciele departamentów rolnictwa i rozwoju wsi oraz programów rozwoju obszarów wiejskich.

Podczas spotkania omówiono zakres dalszej współpracy samorządu  województwa z Porozumieniem Rolników Opolszczyzny. Podkreślono konieczność cyklicznych spotkań, podczas których omawiane  byłyby konkretne problemy. Szeroką dyskusję wywołały tematy monitoringu suszy, wapnowania gleb oraz polityka spójności. Marszałek poinformował uczestników spotkania o stanie zaawansowania prac nad polityką spójności, potwierdził że większość krajów członkowskich opowiada się za utrzymaniem tej polityki w kolejnej perspektywie finansowej.