Konferencje upowszechniające rezultaty projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji”

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego jako Partnerzy projektu “Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” mają przyjemność zaprosić do udziału w konferencjach upowszechniających jego rezultaty.

Terminy i miejsca konferencji:

  • 14 marca 2019 r. – Szczecin – ZSRG – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Kolumba 86
  • 20 marca 2019 r. – Kraków – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Humanistyczny, ul. Gramatyka 8a
  • 26 marca 2019 r. – Warszawa – Centrum Konferencyjne KOPERNIKA, ul. Kopernika 30

Zgłoszenia na konferencję należy dokonać poprzez formularz dostępny TUTAJ

Szczegółowe programy spotkań znajdują się na stronie www.innowacje.zgd.com.pl

Celem konferencji jest upowszechnianie mikroinnowacji w obszarze edukacji ustawicznej osób dorosłych, wypracowanych w ramach projektu oraz wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem innowacji edukacyjnych przez jej twórców.

Podczas wydarzeń uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z nowymi rozwiązaniami w zakresie podnoszenia wiedzy i umiejętności przez osoby dorosłe. Rozwiązania te zostały wsparte grantami w ramach projektu. Prezentowane podczas konferencji innowacje eksperci z dziedzin edukacji i innowacji uznali za najciekawsze oraz najbardziej efektywne pomysły na szkolenie osób dorosłych w skali Polski.

Wyróżniliśmy cztery innowacje spośród ponad czterdziestu opracowanych i przetestowanych w ramach projektu:

  • Szkolenie Collective Intelligence metodą podniesienia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Innowator: Fundacja Instytut Aurea Libertas z Krakowa
  • Metoda Planet – inteligentny system diagnozy profilu kompetencyjnego w procesie wsparcia kształcenia ustawicznego osób dorosłych powyżej 25 roku życia, pracujących w mikro i małych przedsiębiorstwach, Innowator: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego. Psychological Solutions Group z Bydgoszczy
  • Trening rozmowy, Innowator Fundacja Rozwoju Lokalnego Progressus z Pyrzyc

Urząd w prostym stylu – dedykowany portal społecznościowy z elementami grywalizacji dla pracowników administracji, Innowator: Pani Natalia Dąbrowska ze Szczecina

Konferencje będą doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z twórcami innowacji oraz podzielenia się swoimi pomysłami i skorzystania z wypracowanych rozwiązań.

Udział w konferencjach jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV. Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Termin rejestracji na konferencję upływa w dniu:

  • 11 marca 2019 r. – na konferencję w Szczecinie,
  • 18 marca 2019 r. – na konferencję w Krakowie,
  • 22 marca 2019 r. – na konferencję w Warszawie.


Jednocześnie zwracamy się z prośbą o upowszechnienie informacji o organizowanych konferencjach.