Komisja z wizytą w Zarządzie Dróg Wojewódzkich

Czwarte już posiedzenie sejmikowej Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki odbyło się 20 marca w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Radni mieli okazję do zapoznania się z funkcjonowaniem tej ważnej dla regionu jednostki, odpowiedzialnej za utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich. Dyrektor ZDW Bartłomiej Horaczuk przedstawił informacje o inwestycjach, podjętych w roku 2018  oraz plany remontów i przebudowy dróg na najbliższą przyszłość.

Radni debatowali także nad budżetem Zarządu Dróg Wojewódzkich w kontekście przyszłej perspektywy unijnej. O stanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego, również z uwzględnieniem kwestii drogowych, mówił zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Jacek Partyka. Radni byli pełni uznania w związku z faktem, że województwo opolskie nadal znajduje się w czołówce regionów pod tym względem  – zarówno w zawieraniu umów, jak i wypłacaniu funduszy unijnych dla firm i instytucji.