Zagospodarowanie Placu Targowego w Leśnicy

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2008Inwestor: Gmina Leśnica

Zespół projektowy: P.A. NOVA, Gliwice

 

Uzasadnienie:
Za przywrócenie znaczenia historycznego miejsca, które wraz z przebudową spichlerza na galerię sztuki stworzyło nową jakość kulturową o ponadlokalnym zasięgu oddziaływania, prawidłową segregację przestrzeni publicznej (pieszej, kołowej i rekreacyjnej), czytelne powiązanie z istniejącym układem urbanistycznym centrum miasta, wydobycie wartości architektonicznych otoczenia (kościół, galeria, park), atrakcyjność rozwiązań i wysoką estetykę realizacji, kompleksowość rozwiązań dla potrzeb użytkowych tego miejsca.

Udostępnij wpis: