Zagospodarowanie parku i stawów w Chróścinie

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2015


Inwestor: Gmina Dąbrowa

Projektanci: inż. arch. Ryszard Śnieżek, inż. Paweł Śnieżek, PS-PROJEKT, Chróścice

Wykonawca: Spółdzielnia Usług Rolniczych SUR PRÓSZKÓW, Prószków


Nagrodę przyznano za:

  • umiejętne wykorzystanie potencjału przyrodniczo-kulturowego parku wiejskiego oraz energii i zaangażowania mieszkańców dla stworzenia bardzo atrakcyjnej przestrzeni sprzyjającej interakcjom społecznym,
  • wprowadzenie rozwiązań nadających zagospodarowaniu parku nowe wartości użytkowe i dydaktyczne, przez co wydatnie podniesiono potencjał turystyczny miejscowości.

 

Udostępnij wpis: