Rewitalizacja Rynku w Oleśnie

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA DZIESIĘCIOLECIA 2008-2018


Inwestor: Gmina Olesno

Projektant: mgr inż. arch. Aleksander Bielak, Pracownia Projektowa „ab studio”, Opole

Wykonawca: Firma Usługowo Handlowa, Maciej Dobosz, Krzepice
Nagrodę przyznano za:

  • przywrócenie centralnemu miejscu miasta jego wszystkich istotnych funkcji,
  • podniesienie wartości użytkowej przestrzeni ważnej nie tylko dla mieszkańców miasta, ale i regionu,
  • kompleksową rewitalizację z podkreśleniem wartości historycznych, przy wykorzystaniu współczesnych form architektonicznych,
  • wprowadzenie nowych elementów przestrzennych, podnoszących atrakcyjność miejsca,
  • wysoki poziom projektu i realizacji.
Udostępnij wpis: