Rewitalizacja miasta Kluczborka

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2013


Inwestor: Gmina Kluczbork

Projektanci:

 • Elżbieta Widziszowska, Usługi Projektowe w Budownictwie, Kluczbork
 • Anna Sołtysik, Biuro Projektowe i Usług Inwestycyjnych, Kluczbork
 • „ARKONA” Usługi Projektowo-Budowlane, Bytom
 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Kępno, Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych Rychtal
 • MB1 Pracownia Projektów, Kępno
 • Pracownia Projektowa „PROF”, Kluczbork

Wykonawcy:

 • Śląskie Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane, Kluczbork
 • U.H. „KOZDRA”, Byczyna
 • Zakład Remontowo-Budowlany Hądzel Marian, Olesno
 • Firma Budowlano-Remontowa „DACHSYSTEM”, Zawadzkie
 • FRB POLOCZEK, Łowkowice
 • Firma Usługowo-Handlowa Maciej Dobosz, Krzepice
 • ATA ALL TRADING AGENCY Sp. z o.o., Jankowice
 • PARK M Krzysztof Mróz, Stary Sącz
 • Zakład Usług Elektrycznych Romuald Kubzdyl, Kępno
 • MPM Development Sp. z o.o., Namysłów.


 Nagrodę przyznano za:

 • wzorowe przeprowadzenie rewaloryzacji zróżnicowanej funkcjonalnie przestrzeni publicznej,
  o istotnym znaczeniu dla społeczności miasta (Rynek i Park Miejski), poprawiającej zdecydowanie warunki życia w mieście i atrakcyjność miasta w regionie, co zostało zrealizowane w warunkach niedużego budżetu, w szczególności za:
 • skalę przedsięwzięcia, obejmującą równocześnie dwa bardzo ważne dla zaspokajania potrzeb mieszkańców obszary w systemie przestrzeni publicznych Kluczborka,
 • odtworzenie historycznych walorów urbanistycznych i architektonicznych,
 • wydatne podniesienie jakości istniejącego zagospodarowania.

 

Udostępnij wpis: