Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Głuchołazach

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2010

 

Inwestor: Gmina Głuchołazy

Projektanci:

  • zieleń: Pracownia Projektowa „ALTA”, Opole
  • konstrukcje: dr inż. Dariusz Bajno
  • branża drogowa: mgr inż. S.Wilisowski, inż. S.Raudzis
  • instalacje sanitarne: mgr inż. Andrzej Piotrowski
  • instalacje elektryczne: Zdzisław Turowski

Wykonawcy:  

  • Brukarstwo i usługi budowlane, Bis Wiesław, Nysa
  • Elbud-KKT s.c., Nysa


Uzasadnienie:
Za nadanie nowego oblicza przestrzeni Parku zniszczonego przez powódź w części zdrojowej miasta. Odtworzenie walorów krajobrazowych, turystycznych i edukacyjnych o zasięgu ponadlokalnym oraz wprowadzenie w ramach współpracy transgranicznej nowej funkcji wodolecznictwa. Za konsekwentne kontynuowanie działań w kierunku przywrócenia miastu historycznej funkcji uzdrowiskowej, zrealizowane w symbiozie z naturą, nadanie miejscu aury spokoju. Właściwy przykład odtworzenia przestrzeni publicznej wzbogaconej o nowe funkcje, małą architekturę, z wykorzystaniem naturalnych, miejscowych materiałów.

Udostępnij wpis: