Rewaloryzacja Parku Nadodrzańskiego

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2012

Inwestor: Gmina Opole

Projektanci:

  • Studio Projektowo-Graficzne „Sześć” Marcin Czyżowski, Opole.
  • Studio Projektowe „A” Waldemar Adamski, Opole.

Wykonawca: Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych, Opole.

Nagrodę przyznano za:

  • bardzo udaną rewaloryzację istotnego obszaru w systemie publicznych terenów zielonych Opola,
  • oczekiwane od wielu lat, modelowe otwarcie rzeki Odry dla mieszkańców miasta,
  • interesujące i przyjazne rozwiązania projektowe dostosowane do skali przestrzeni publicznej, tworzące atrakcyjne miejsca spotkań, rekreacji i wypoczynku,
  • różnorodne i twórcze rozwiązania małej architektury dostosowane do potrzeb użytkowników,
  • stworzenie przestrzeni dla działań społecznych i kulturalnych.
Udostępnij wpis: