Bastion Św. Jadwigi w Nysie

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA I NAGRODA INTERNAUTÓW 2009

 

Inwestor: Gmina Nysa

Projektanci:

  • koncepcja i projekt budowlany: dr inż. arch. Maciej Małachowicz
  • projekt wykonawczy: mgr inż. Piotr Opałka, mgr inż. Paweł Opałka

Uzasadnienie:
Za przywrócenie miastu unikalnego wnętrza urbanistycznego w historycznej przestrzeni Nysy. Nadanie obiektowi nowych funkcji skutkujących podniesieniem atrakcyjności i konkurencyjności miasta, z szeroką ofertą kulturalną i usługową oraz uzyskanie rozwiązań o wysokiej estetyce realizacji. Bastion doskonale kreuje funkcje centrotwórcze śródmieścia Nysy, stając się jego ważnym elementem.

Udostępnij wpis: