Zagospodarowanie terenu przy Skwerze prof. Leszka Kuberskiego w Namysłowie

Inwestor: Gmina Namysłów

Projektanci:

  • Projektant koncepcji: Dorota Purzyńska – Podurgiel, Oleśnica
  • Architekt: mgr inż. Joanna Kowalska, Namysłów

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tomasz Oziębły, Namysłów