Stanisław Rakoczy

Stanisław Rakoczy
Wicemarszałek Województwa Opolskiego
pokój: 171
tel.: (+48) 77 54 16 523
fax: (+48) 77 54 16 518
email: s.rakoczy@opolskie.pl

Oświadczenia majątkowe:

Biografia: 

InterpelacjeUrodził się w 1958 roku w Biadaczu k. Kluczborka. Ukończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu oraz podyplomowe studia w zakresie kierowania i zarządzani w administracji rządowej i samorządowej.

W latach 1994-1998 był przewodniczącym Rady Miejskiej w Kluczborku, od 1999 roku przez dwie kadencje pełnił funkcję Starosty Kluczborskiego. Był wiceprzewodniczącym, później zaś przewodniczącym Konwentu Starostów Województwa Opolskiego, członkiem założycielem Związku Powiatów Polskich. Od wielu lat działa także na rzecz poprawy stanu środowiska w regionie. W latach 1994-1998 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego. Był także członkiem rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W wyborach samorządowych 2006 roku uzyskał mandat radnego powiatu kluczborskiego, ale zrezygnował z niego, obejmując stanowisko wicemarszałka województwa opolskiego, odpowiedzialnego za kulturę, edukację i ochronę zdrowia. Od tego roku pełni także funkcję prezesa Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej W wyborach parlamentarnych 2007 roku został wybrany na posła VI kadencji. W latach 2011-2015 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W roku 2014 uzyskał mandat radnego województwa. W 2015 został odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.