Organizacja i tryb pracy Sejmiku

Sejmik Województwa Opolskiego działa w oparciu o Ustawę o samorządzie województwa i Statut Województwa Opolskiego.

Statut Województwa Opolskiego określa organizację i tryb pracy Sejmiku.

Statut Województwa uchwalony Uchwałą Nr XXXVII/346/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Opolskiego. Uchwała została opoublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 1 września 2005 r., Nr 57, poz. 1670 i wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty publikacji.

Statut zmieniony został Uchwałą Nr LI/505/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 lipca 2006 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 31 sierpnia 2006 r., Nr 59, poz. 1921, Uchwałą Nr XX/241/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 1 lipca 2008 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 18 lipca 2008 r. Nr 51, poz. 1653, oraz Uchwałą Nr XLI/479/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 8 maja 2014 r. poz. 1247.