Dokumenty do pobrania

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny – załącznik nr 1:

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3:

Zaświadczenie – załącznik nr 4: