Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Głogówku

Inwestor: Gmina Głogówek

Projektant: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe „PK” Patryk Kawa, Lubieszów

Wykonawca: „Melkad” Zakład Wielobranżowy Klemens Scheithauer, Łańce