Regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Regulamin organizacyjny określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Aktualnie obowiązujący od 1 czerwca 2012 r. regulamin organizacyjny został przyjęty uchwałą Nr 2163/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony uchwałą Nr 2296/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony uchwałą Nr 2831/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 października 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony uchwałą Nr 3360/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony uchwałą Nr 3473/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony uchwałą Nr 3850/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony uchwałą Nr 4114/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 września 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony uchwałą Nr 4197/2013 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 pażdziernika 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony uchwałą Nr 4700/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony uchwałą Nr 4879/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 01 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony uchwałą Nr 5085/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zmieniony uchwałą Nr 5283/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zmieniony uchwałą Nr 5362/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 05 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony uchwałą Nr 5690/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony Uchwałą nr 28/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,zmieniony Uchwałą nr 107/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony Uchwałą nr 161/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony Uchwałą nr 300/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony Uchwałą nr 471/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony Uchwałą nr 620/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 maja 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony Uchwałą nr 778/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony Uchwałą nr 820/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony Uchwałą nr 917/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony Uchwałą nr 1097/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmienionej Uchwałą nr 1190/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1097/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony Uchwałą nr 1492/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony Uchwałą nr 1580/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony Uchwałą nr 1664/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2016 r., zmieniony Uchwałą nr 1780/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zmieniony Uchwałą nr 1845/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2016 r., zmieniony Uchwałą nr 2004/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Za treść odpowiada: Adam Maciąg – Sekretarz Województwa