Przebudowa wnętrz i elewacji frontowej Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu, oraz powiększenie holu przy małej scenie

Inwestor: Gmina m. Opole

Projektant: Pracownia TREX, Jacek Rzyski z Zespołem, Warszawa,

Wykonawca: Zakład Techniczno-Budowlany „POLBAU” Sp..z o.o., Opole