Pełnomocnik Zarządu ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Pełnomocnik Zarządu ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Mirosława Olszewska

ul. Piastowska 14, p. 629
45-082, Opole
tel.: 77 5416 484
e-mail: m.olszewska@opolskie.pl

Pełnomocnik Zarządu ds. Przeciwdziałania Narkomanii: Mirosława Olszewska

(wyciąg z Regulamu Organizacyjnego – Rozdział 8, § 33)

Do zadań Pełnomocnika należy:

  • opracowywanie wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii i jego realizacja,
  • realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji eksperta wojewódzkiego ds. informacji o narkotykach i narkomanii,
  • wydawanie zezwoleń, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, na prowadzenie leczenie substytucyjnego przez zakład opieki zdrowotnej,
  • współpraca z innymi departamentami oraz jednostkami organizacyjnymi w opracowaniu i realizacji wojewódzkiego programu ochrony zdrowia psychicznego w zakresie problematyki uzależnień.

Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg