Park rekreacyjno-wypoczynkowy w Rzymianach

Inwestor: Gmina Pakosławice

Projektant: mieszkańcy wsi Rzymiany

Wykonawcy: mieszkańcy wsi Rzymiany