Opolskie Szmaragdy 2013

W dniach 1 – 2 czerwca 2013 r. w Filharmonii Opolskiej odbył się I Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy”, w którym wzięło udział ponad czterdziestu wykonawców. W ciągu dwudniowego spotkania zaprezentowały się amatorskie orkiestry, chóry, zespoły folklorystyczne, grupy kabaretowo-teatralne działające przy domach kultury, stowarzyszeniach, organizacjach, szkołach. Nie przydzielano nagród, ale każdy wykonawca otrzymywał specjalnie na tę okazję przygotowany pamiątkowy „szmaragd”. Przegląd ujawnił wiele ciekawych osobowości i talentów muzycznych.
Przegląd sprawił, że wiele zespołów artystycznych mogło się po raz pierwszy zaprezentować szerszej publiczności, spopularyzować swoją działalność, często znaną tylko w macierzystej gminie. Okazało się, że w lokalnych społecznościach kryją się prawdziwe talenty.
Obok występów scenicznych różne przejawy twórczości plastycznej można było oglądać w holu Filharmonii – malowane olejem krajobrazy, portrety, śląskie kroszonki, hafty, zdobioną porcelanę.

Organizatorem „Opolskich Szmaragdów” był Departament Kultury, Sportu i Turystyki UMWO. Impreza została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego – w ramach KSOW na rok 2013.

Foto: Jarosław Małkowski