Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu Etap I- zabytkowy park w Sławięcicach

Inwestor: Gmina Kędzierzyn-Koźle

Projektant: Firma PRONAKO, Chrząstowice

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o., Niezdrowice