Informacje

Harmonogram tegorocznej edycji konkursu:

  • ogłoszenie konkursu: 4 lipca br.
  • zgłoszenia do konkursu: do 31 sierpnia br.
  • ocena formalna zgłoszeń: wrzesień br.
  • ocena merytoryczna zgłoszeń (praca komisji konkursowej): wrzesień – październik br.
  • głosowanie internautów: 23-29 październik br.
  • rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników: 23 listopad br.