Konkurs na „NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”

Celem konkursu jest promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych w województwie opolskim, wskazanie najlepszych realizacji projektów urbanistycznych decydujących o jakości przestrzeni publicznej oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego. Konkurs adresowany jest do gmin kreujących i realizujących politykę przestrzenną, w tym także w odniesieniu do zagospodarowania przestrzeni publicznych, a także do inwestorów i projektantów uczestniczących w tych procesach.

Pliki do pobrania:

Laureaci 2016

Konkurs na „NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”Konkurs na „NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”Konkurs na „NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”Konkurs na „NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”