Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi (kadencja 2014-2018)

Przewodniczący (-a): Kazimierz Pyziak
Wiceprzewodniczący (-a): Ryszard Donitza
Członek komisji: Leszek Fornal
Członek komisji: Antoni Konopka
Członek komisji: Ryszard Bogusław Kuchczyński
Członek komisji: Andrzej Sałacki
Członek komisji: Grzegorz Sawicki
Członek komisji: Zdzisław Siewiera
Członek komisji: Arkadiusz Szymański

Przedmiotem działania Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi jest:

  1. rolnictwo, w tym przemysł rolno-spożywczy,
  2. gospodarka wodna,
  3. gospodarka leśna i łowiecka,
  4. ochrona środowiska, ochrona przyrody, odnawialne źródła energii,
  5. rozwój obszarów wiejskich,

Pliki do pobrania:

(PDF, 132.83 kB)

(PDF, 66.15 kB)

(PDF, 141.68 kB)

(PDF, 187.51 kB)

(PDF, 140.54 kB)

(PDF, 159.62 kB)

(PDF, 122.32 kB)

(PDF, 294.9 kB)

(PDF, 67.35 kB)

(PDF, 217.51 kB)

(PDF, 292.14 kB)

(PDF, 120.69 kB)

(PDF, 256.63 kB)

(PDF, 193.38 kB)

(PDF, 198.56 kB)

(PDF, 103.22 kB)

(PDF, 293.58 kB)

PLAN POSIEDZEŃ KOMISJI i SPOTKAŃ RADNYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Kadencji 2014-2018

  • 2016 rok

(PDF, 31.89 kB)

(PDF, 32.64 kB)

(PDF, 35.83 kB)

(PDF, 33.01 kB)

(PDF, 32.9 kB)

(PDF, 31.85 kB)

(PDF, 42.56 kB)

(PDF, 38.38 kB)

PLANY PRACY KOMISJI STAŁYCH Sejmiku Województwa Opolskiego

WNIOSKI I OPINIE KOMISJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

(PDF, 39.05 kB)

(PDF, 42.17 kB)

(PDF, 26.72 kB)