Kapitał zagraniczny w Województwie Opolskim

Kapitał zagraniczny w Województwie Opolskim

W grudniu 2005 roku ukazała się kolejna publikacja opracowana w Referacie Badań i Analiz Strategicznych pt.: „Kapitał zagraniczny w województwie opolskim”. Opracowanie to dotyczy kapitału zagranicznego w województwie opolskim i związków pomiędzy napływem tego kapitału, a innymi zjawiskami, w tym migracją zagraniczną. Publikacja ta ukazuje stan i rozwój spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim w latach 1999–2004, które odgrywają znaczącą rolę jako inicjator procesów modernizacji gospodarki.

Druga cześć pracy obejmuje ekspertyzy zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego dotyczące wybranych zagadnień warunkujących szczególnie aktywność kapitału zagranicznego.

„Kapitał zagraniczny w województwie opolskim”, K. Heffner, R. Jończy, R. Niedzielski, R. Wrzeciono, J. Żurawska, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Referat Badań i Analiz Strategicznych, recenzent: dr Adolf Kühnemann, Opole 2005, s. 204, nakład 500 egz.

(PDF, 1.36 MB)

(PDF, 1.30 MB)
(PDF, 368 kB)