Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych

Informacje o organizowanych imprezach sportowych prosimy na bieżąco przesyłać na adres pracownika Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, p. Łukasza Józwenko,
e-mail: l.jozwenko@opolskie.pl , tel. 77 44 29 325,